Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 5172 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu Birleşim Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
13-01-2020
 101  İmar konuları  2  Babadağ Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Babadağ ilçesi, Gazi Mahallesi, 2941, 2942, 3042 ve 3043 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-40690 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin, jeolojik yapı dikkate alınarak daha detaylı ve kapsamlı incelenmesi gerektiğinden dairesine iade edilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 100  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2A pafta, 8196 ada 1 no.lu parsel ve Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B pafta, 8197 ada 1 no.lu parsel ile 8198 ada 2 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanları ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,475 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/11/2019 tarih ve 210 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini değiştirerek: plan değişikliğinde belirlenen trafo alanlarının yerinde tesis edilen trafo binaları ile uyumsuz olduğundan, trafo alanlarının yerinde tesis edilen trafo binalarını kapsayacak şekilde planlanarak değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 99  Seçim  2  Denetim Komisyonuna: Mustafa Horzum, Mehmet Gülbaş, Abdullah Kandemir, Nazım Ayyavuz ve Uğur Çizmecioğlu üye olarak 13/01/2020 tarihinde seçilmişlerdir.  
13-01-2020
 98  Diğer Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerine Ait Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.  
13-01-2020
 97  Diğer Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.  
13-01-2020
 96  Mali Konular  2  Sokak Sağlıklaştırma işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00 TL kredi ve 10.000.000,00 TL hibe kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yetkilendirilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 95  Diğer Konular  2  Belediyemiz tarafından, çocuklarımıza yaşadıkları çevreyi doğal zenginlikleri ile tanıma ve koruma bilincini kazandırmak, onların bu alandaki çalışmalara gönüllü olarak katılmalarını sağlamak amacıyla Denizli İl sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde çeşitli faaliyetler yürütülmek olup, bu kapsamda faaliyetler yürütmekte olan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) ile birlikte seminer, konferans, panel, yarışma, münazara, basılı materyal hazırlanması vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Belediyemiz ile ÇEKÜD arasında protokol yapılmasına ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 94  Mali Konular  2  Katı Atık İlave Lot Projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 6.000.000,00 TL kredi ve 4.000.000,00 TL hibe kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yetkilendirilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 93  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Çivril ilçesi, tapunun Çarşı Mahallesi, 168 ada 8 no.lu parsel üzerindeki Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/03/2016 tarih ve 4907 sayılı kararı ile Kültür Varlığı olarak tescillenen Mavi Konak’ın, kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75'inci maddesinin (d) bendine istinaden 5 (beş) yıl süre ile Çivril Belediyesi adına bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve Çivril Belediyesi ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 92  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Bozkurt ilçesi, tapunun İnceler Mahallesi, 553 ada 1 ve 9 no.lu parseller üzerine inşa edilen sosyal tesisin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75'inci maddesinin (d) bendine istinaden 5 (beş) yıl süre ile Bozkurt Belediyesi adına bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve Bozkurt Belediyesi ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 91  Diğer Konular  2  Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme kapsamında 03 - 07 Şubat 2020 tarihleri arasında Hırvatistan’a gerçekleştirilecek çalışma ziyareti için Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığında görevli Ekonomist Pelin Aslı Özen'in görevlendirilmesine, ulaşım (uçak) ve konaklama masraflarının belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 90  Diğer Konular  2  2020 yılının “Denizli Yılı” olarak kabulü ile bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve her türlü protokolü imzalamak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 89  İmar konuları  2  Çameli Belediye Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 132 sayılı kararıyla kabul edilen: Çameli ilçe sınırları içerisinde yapılacak olan yapılarda uygulanmak üzere çatı yükseklikleri ve ebatlarının belirlenmesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-40711 Plan İşlem Numaralı konuya ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 88  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “Katı Atık Entegre Tesisi Alanı”nda plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,491 plan işlem numaralarıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 87  İmar konuları  2  Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebi üzerine: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi ile 39. Sokak kesişiminde bulunan orta refüjün kapatılması için yapılan projenin imar planına işlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,492 Plan işlem Numaralı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 86  İmar konuları  2  DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, mülkiyeti DESKİ Genel Müdürlüğüne ait, tapunun Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahallesi, Gencer Kızılsu mevkii, 260 ada 33 parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-35166,8 NİP-40688 ve UİP-40689 Plan İşlem Numaralı plan değişikliği ve imar planının onanmasına ilişkin, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 85  İmar konuları  2  Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/01/2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile reddedilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Akkonak Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Karaman Mahallesi, 4276 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,488 Plan İşlem Numaralı plan değişikliği ile ilgili kararın onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/01/2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülmeyen 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini meclis kararında belirtilen aynı gerekçeler ile Belediyesinden geldiği şekliyle uygun görmeyen 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 84  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kayhan Mahallesi, 154 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,633 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/01/2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 83  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 475 ada 1 no.lu parselin doğusunda kalan alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP- 35166,7 Plan İşlem Numaralı, NİP- 1014,182 Plan İşlem Numaralı ve UİP- 886,490 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükmü ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 82  İmar konuları  2  Denizli ili, Güney ilçesi, Karaağaçlı Mahallesi, Kocataş mevkii, 254 ada 121 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-11730,17 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Güney Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 2019/49 sayılı kararında yapı yaklaşma mesafesinin enerji nakil hattından 3 metre olarak belirlendiğinin belirtildiği ancak meclis kararı ekinde gönderilen imar planında yapı yaklaşma sınırının enerji nakil hattı koruma kuşağı sınırı olarak belirlendiği görüldüğünden söz konusu yapı yaklaşma mesafesinin ekli imar planında gönderildiği şekliyle kabul edilerek, Güney Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 2019/49 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükmünü Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 81  İmar konuları  2  Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 1060 ve 814 no.lu parseller ile Merkezefendi ilçesi, Künarlar Mahallesi, 1695 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP- 35166,9 Plan İşlem Numaralı, NİP- 1014,183 Plan İşlem Numaralı ve UİP- 886,493 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 80  İmar konuları  2  Denizli Valiliği İl Jandarma Komutanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, As. Değirmenönü Mahallesi, 346 ada 41 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,144 plan işlem numaralı imar planı talebine ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 79  İmar konuları  2  Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, 188 ada 1 no.lu parselde, NİP:1014,181 PİN numaralı ve UİP:886,489 PİN numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 78  İmar konuları  2  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, tapunun Acıpayam ilçesi, Yeni Mahallesi, 27-25-2B, 27-25-E pafta, 774-775 no.lu imar adaları ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-35166,6 ve NİP-3135,33 Plan İşlem Numaralı nazım imar planı değişikliklerinin onanması talebine ilişkin, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 77  İmar konuları  2  Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 174 ada 4-5-6-7-8-34-36-37 no.lu ve 175 ada 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-17-18-19-20-21-22-23-25 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-40313 Plan İşlem Numaralı planın onanması talebine ilişkin Sarayköy Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 76  İmar konuları  2  Denizli ili, Baklan ilçesi, Gürlük Mahallesi, Okullar Caddesi ve çevresini kapsayan alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-10704,10 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Baklan Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 75  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi sınırlarında kalan tapunun Hacıfakı Mahallesi 2344 ada 9-10 no.lu, 2347 ada 8 no.lu, Atalar Mahallesi 5 ada 10 no.lu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,411 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih ve 2019/200 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görmesi şartıyla Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 74  İmar konuları  2  Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin, Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 248 ada 1-2-3-17 no.lu parsellerde hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-40691 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 73  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3170 ada 1 no.lu parselde Trafo Alanı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,634 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin (c) bendine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 72  İmar konuları  2  Çal ilçesi, Mahmutgazi Mahallesi, tapunun L22C24AC pafta, 4757 ve 4752 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28868,3 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çal Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 117 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 71  İmar konuları  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2019 tarih ve 784 sayılı kararında: “02/12/2019” olarak sehven yazılan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu tarihinin “14/12/2019” olarak tashih edilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 70  İmar konuları  2  Çal ilçesi, Akkent Mahallesi, 282 ada 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 241 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-40084 Plan İşlem Numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, Çal Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 116 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 69  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarih 2019/137 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2019 tarih 498 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,11 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi’nin imar uygulaması yapılmamış bölgesinde hazırlanan 1/1.000 ölçekli 1. etap revizyon uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih ve 2019/204 sayılı kararının onanması talebi ve 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planına yapılan itirazlara ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 68  İmar konuları  2  Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı, Cumhuriyet, Kaya, Orta, Pınarcık, Şair Eşref, Yenice Mahalleleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1134,25 Plan İşlem Numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, Serinhisar Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 57 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu: mevcut 1/1.000 ölçekli uygulama imar planındaki kat yükseklikleri ile 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planı sınırı içerisindeki kat yükseklikleri arasında farklılık bulunmasından dolayı tereddüde düşülmesi, ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/11/2019 tarih ve 696 sayılı kararı ile kabul edilerek askıya çıkarılan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde itiraz bulunduğundan kesinleşmediği ve kesinleşmeyen plan değişikliğinin 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planı sınırı içerisinde kalması gerekçeleri ile değiştirerek, mevcut 1/1.000 ölçekli uygulama imar planındaki haliyle kalmasını uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 67  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Çömleksaz Mahallesi, 623 ada 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,15 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 2019/192 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 66  İmar konuları  2  Serinhisar Belediye Başkanlığının talebi üzerine Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı Mahallesi, 168 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-10883,7 Plan İşlem Numaralı nazım imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/11/2019 tarih ve 696 sayılı kararı ile kabul edilerek askıya çıkan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde İdare Mahkemesi kararına uygun olarak ihdasen belediye adına çıkarılan parsellerin tekrar kamuya terkinin yapılabilmesi amacıyla bahse konu alanların park ve yeşil alan olarak planlandığı, mevcutta kooperatifin ortakları ve sanayi sitesine gelen müşteriler tarafından park ve yeşil alan olarak planlanan alanların otopark veya ortak kullanım alanı olarak kullanılmasından dolayı park ve yeşil alan olarak düzenlenen alanların “Genel Otopark” olarak yeniden düzenlenmesine karar vererek yapılan itirazı uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 65  İmar konuları  2  Tekdem Rezidans Emlak İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti.'nin, tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, Köyiçi mevkii, 16 L-IV pafta, 1781 ada 21 no.lu parselle ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,143 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 64  İmar konuları  2  Çal Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Denizli ili, Çal ilçesi, Akkent Mahallesi, 282 ada 119-125-242-246 ve 247 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP- 4343,1 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 63  İmar konuları  2  Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 2939 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,142 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 62  İmar konuları  2  Bereket Enerji Üretim A.Ş. ve Tümaş Mermer San. Tic. A.Ş. ile Ceyhan Saldanlı’nın, tapuda Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada 129-130-132 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış oldukları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-30213,1 plan işlem numarası ile kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan hükmü ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 61  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/08/2019 tarih 2019/127 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2019 tarih 486 sayılı kararı ile kabul edilen: Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada 4 parsel ve çevresinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih 467 sayılı kararıyla onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına kanuni askı süresince yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih ve 2019/203 sayılı kararının onanması talebinin ve itirazların değerlendirilmesi talebine ilişkin, söz konusu itirazı Pamukkale Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih ve 2019/203 sayılı kararında belirtilen aynı gerekçeler ile uygun görmeyen 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 60  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A22A4D pafta, 3891 ada 10 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,480 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarihli ve 233 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini değiştirerek: yoğunluk artışı olmaması amacıyla mevcut yapılaşma şartları korunacak şekilde “E: 0,60” olarak değiştirerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 59  İmar konuları  2  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3700 ada 2 no.lu parselle ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,145 Plan İşlem Numaralı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 58  İmar konuları  2  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine Acıpayam ilçesi, Alcı Mahallesi, Yağcı Bağı mevkii, 2179 no.lu parselle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-35166,5 ve NİP-40687 Plan İşlem Numaralı plan değişikliği ve imar planının onanmasına ilişkin 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, plan notları ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 57  Tarifeler  2  Belediyemizin 2020 Yılı Ücret Tarifesinde yer alan, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ile ilgili ücretler bölümünde yer alan: “Antik Havuz Akışkanın Kullanım Bedeli (KDV Hariç) Antik havuz m³ birim fiyatı 0,85 TL” ifadesinin: Pamukkale Hierapolis Örenyeri Jeotermal Akışkan Kullanım Bedeli (KDV Hariç) Pamukkale Hierapolis Örenyeri Jeotermal Akışkan Bedeli birim fiyatı Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü 2020 Ücret Tarifesindeki “tüm resmi kurumlar, resmi hastaneler, resmi öğrenci yurtları, toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezleri, resmi kreşler, kütüphaneler ve müftülüklerden aylık (beher m³)” birim fiyatının %10’u olarak değiştirilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 56  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Denizli ili, tapunun Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 3409 ada 112 no.lu parsel üzerindeki şehirlerarası otogar işletmesi yerleşkesi içerisinde zemin katta bulunan: Z-44 (R-01), Z-45 (R-02), Z-46 (R-03), Z-47 (R-04) ve Z-48 (R-05) numaralı dükkanların, İl Emniyet Müdürlüğü Sevindik Polis Merkezi Amirliğinin hizmetlerinde kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75'inci maddesinin (d) bendine istinaden 5 (beş) yıl süre ile İl Emniyet Müdürlüğü adına bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve İl Emniyet Müdürlüğü ile protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 55  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Pamukkale ilçesi, tapunun Cankurtaran Mahallesi, 7266 ada 1 no.lu (11.030,05 m²) parselin, DESKİ Genel Müdürlüğünün 20/12/2019 tarih ve 16871 sayılı yazısı ekindeki haritada koordinatları belirtilmiş 80,00 m²’lik kısmının “Sondaj Kuyusu” olarak ve 7266 ada 3 no.lu (4.302,67 m²) parselin, DESKİ Genel Müdürlüğünün 20/12/2019 tarih ve 16871 sayılı yazısı ekindeki haritada koordinatları belirtilmiş 81,32 m²’lik kısmının “İsale Hattı” olarak kullanılmak üzere: 5393 sayılı Kanun'un 75'inci maddesinin (d) bendine istinaden 5 (beş) yıl süre ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak tahsis edilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 54  Mali Konular  2  Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personellerin maktu mesai ücretinin: 01/01/2020 - 31/12/2020 dönemi arasında 31/12/2019 gün ve 30995 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7197 numaralı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ekli K Cetvelinde belirtildiği gibi 01/01/2020 tarihinden itibaren brüt 559,00 TL olmasına, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 53  Diğer Konular  2  Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Denizli Kayak Merkezi İşbirliği Protokolü yapılmasına ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
13-01-2020
 52  Diğer Konular  2  Belediyemizin değişik birimlerinde 10 avukat, 1 sağlık memuru, 3 veteriner hekim, 70 mühendis, 7 mimar, 9 şehir plancısı, 2 programcı, 4 kimyager, 8 ekonomist, 1 sosyolog, 1 sanat tarihçisi, 65 tekniker ve 8 teknisyen’in, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 21’inci maddesi uyarınca 2020 yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi hususu 13/01/2020 tarihinde incelenerek oybirliğiyle karara bağlanmıştır.  
10-01-2020
 51  Diğer Konular  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesi gereğince, 10/01/2020 tarihinde Meclisin bilgisine sunulmuştur.  
10-01-2020
 50  Diğer Konular  1  Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 1. dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosuna ataması yapılan Esma Kocatepe’nin ataması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, 10/01/2020 tarihinde Meclisin bilgisine sunulmuştur.  
10-01-2020
 49  Diğer Konular  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerine Ait Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 48  Diğer Konular  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 47  Mali Konular  1  Sokak Sağlıklaştırma işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi ve hibe kullanılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 46  Diğer Konular  1  Belediyemiz tarafından, çocuklarımıza yaşadıkları çevreyi doğal zenginlikleri ile tanıma ve koruma bilincini kazandırmak, onların bu alandaki çalışmalara gönüllü olarak katılmalarını sağlamak amacıyla Denizli İl sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde çeşitli faaliyetler yürütülmekte olup, bu kapsamda faaliyetler yürütmekte olan ÇEKÜD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) ile birlikte seminer, konferans, panel, yarışma, münazara, basılı materyal hazırlanması vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla protokol yapılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 45  Mali Konular  1  Katı Atık İlave Lot Projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi ve hibe kullanılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 44  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Çivril ilçesi, tapunun Çarşı Mahallesi, 168 ada 8 no.lu parsel üzerindeki Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25/03/2016 tarih ve 4907 sayılı kararı ile Kültür Varlığı olarak tescillenen Mavi Konak’ın 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesi (d) bendine istinaden “Kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere” Çivril Belediyesine 5 yıllığına tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 43  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Bozkurt ilçesi, tapunun İnceler Mahallesi, 553 ada 1 ve 9 no.lu parseller üzerine inşa edilen sosyal tesisin 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden Bozkurt Belediyesine 5 yıllığına tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 42  Tarifeler  1  Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme kapsamında 03 - 07 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışma ziyareti için Genel Sekreterlikte görevli Ekonomist Pelin Aslı Özen’in, ulaşım ve konaklama bedellerinin proje bütçesinden karşılanmak üzere Hırvatistan’a görevlendirilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 41  Diğer Konular  1  2020 yılının “Denizli Yılı” olarak kabulü ile bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve her türlü protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 40  İmar konuları  1  Çameli Belediye Meclisinin 04/12/2019 tarih 132 sayılı kararıyla kabul edilen, Çameli ilçe sınırları içerisinde yapılacak olan yapılarda uygulanmak üzere çatı yükseklikleri ve ebatlarının belirlenmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 39  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 129 sayılı kararı ile kabul edilen, Çivril ilçe Merkezinin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının plan notları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,48 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 38  İmar konuları  1  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “Katı Atık Entegre Tesisi Alanı”nda plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 37  İmar konuları  1  Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi ile 39. Sokak kesişiminde bulunan orta refüjün kapatılması için yapılan projenin imar planına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 36  İmar konuları  1  DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine mülkiyeti DESKİ Genel Müdürlüğüne ait, tapunun Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahallesi, Gencer Kızılsu mevkii, 260 ada 33 parsel ile ilgili hazırlanan, nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 35  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/01/2020 tarihli ve 10 sayılı kararı ile reddedilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Akkonak Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Karaman Mahallesi, 4276 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,488 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 34  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/01/2020 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen: Pamukkale ilçesi, Kayhan Mahallesi, 154 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,633 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 33  İmar konuları  1  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 475 ada 1 parselin doğusunda kalan alan ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 32  İmar konuları  1  Güney Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 2019/49 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Güney ilçesi, Karaağaçlı Mahallesi, Kocataş mevkii, 254 ada, 121 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-11730,17 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 31  İmar konuları  1  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 1060 ve 814 no.lu parseller ile Merkezefendi ilçesi, Künarlar Mahallesi, 1695 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 30  İmar konuları  1  Denizli Valiliği İl Jandarma Komutanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, As. Değirmenönü Mahallesi, 346 ada 41 no.lu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 29  İmar konuları  1  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, 188 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 28  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarihli ve 2019/193 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesinde eski Çömleksaz ve Koyunaliler yerleşimlerinin imar uygulaması mahkeme kararıyla iptal edilen bölgesi ve güneyinde imar uygulaması tamamlanmış bölgesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,13 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 27  İmar konuları  1   Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine tapunun Acıpayam ilçesi, Yeni Mahallesi, 27-25-2B, 27-25-E pafta, 774-775 adalar ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 26  İmar konuları  1  Sarayköy Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 174 ada 4-5-6-7-8-34-36-37 no.lu ve 175 ada 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-17-18-19-20-21-22-23-25 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-40313 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 25  İmar konuları  1  Baklan Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarihli ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Baklan ilçesi, Gürlük Mahallesi, Okullar Caddesi ve çevresini kapsayan alan ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-10704,10 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 24  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih ve 2019/200 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi sınırlarında kalan tapunun Hacıfakı Mahallesi, 2344 ada 9-10 no.lu, 2347 ada 8 no.lu, Atalar Mahallesi, 5 ada 10 no.lu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,411 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 23  İmar konuları  1  Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin, Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 248 ada 1-2-3-17 no.lu parsellerde hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 22  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Başkanlığının talebi üzerine: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3170 ada 1 no.lu parselde Trafo Alanı ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 21  İmar konuları  1  Çal Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 117 sayılı kararıyla kabul edilen: Çal ilçesi, Mahmutgazi Mahallesi, tapunun L22C24AC pafta, 4757 ve 4752 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28868,3 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 20  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2019 tarih ve 784 sayılı kararında: “02/12/2019” olarak sehven yazılan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu tarihinin “14/12/2019” olarak düzeltilmesi hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 19  İmar konuları  1  Çal Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 116 sayılı kararıyla kabul edilen: Çal ilçesi, Akkent Mahallesi, 282 ada 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 241 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-40084 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 18  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarih 2019/137 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2019 tarih 498 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,11 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesinin imar uygulaması yapılmamış bölgesinde hazırlanan 1/1.000 ölçekli 1. etap revizyon uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarihli ve 2019/204 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 17  İmar konuları  1  Serinhisar Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı, Cumhuriyet, Kaya, Orta, Pınarcık, Şair Eşref, Yenice Mahalleleri ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1134,25 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 16  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 2019/192 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Çömleksaz Mahallesi, 623 ada 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,15 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 15  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/11/2019 tarih ve 696 sayılı kararı ile kabul edilen: Serinhisar Belediye Başkanlığının talebi üzerine Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı Mahallesi, 168 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-10883,7 Plan İşlem Numaralı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan bir adet itirazın, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 14  İmar konuları  1  TEKDEM Rezidans Emlak İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti.'nin, tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, Köyiçi mevkii, 16 L-IV pafta, 1781 ada 21 no.lu parselle ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 13  İmar konuları  1  Çal Belediye Başkanlığının talebi üzerine Denizli ili, Çal ilçesi, Akkent Mahallesi, 282 ada 119-125-242-246 ve 247 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 12  İmar konuları  1  Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 2939 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 11  İmar konuları  1  Bereket Enerji Üretim A.Ş. ve Tümaş Mermer San. Tic. A.Ş. ile Ceyhan Saldanlı’nın, tapuda Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada 129-130-132 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış oldukları 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 10  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/08/2019 tarih 2019/127 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2019 tarih 486 sayılı kararı ile kabul edilen: Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada 4 parsel ve çevresinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih 467 sayılı kararıyla onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına kanuni askı süresince yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih ve 2019/203 sayılı kararının onanması ve itirazların değerlendirilmesi talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 9  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarihli ve 233 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A22A4D pafta, 3891 ada 10 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,480 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 8  İmar konuları  1  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3700 ada 2 no.lu parselle ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 7  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Acıpayam ilçesi, Alcı Mahallesi, Yağcı Bağı mevkii, 2179 no.lu parselle ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 6  Tarifeler  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına ait 2020 yılı ücret tarifesinde değişiklik yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 5  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, tapunun Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 3409 ada 112 no.lu parsel üzerindeki şehirlerarası otogar işletmesi yerleşkesi içerisinde zemin katta bulunan: Z-44 (R-01), Z-45 (R-02), Z-46 (R-03), Z-47 (R-04) ve Z-48 (R-05) numaralı dükkanların, Sevindik Polis Merkezi Amirliğinin hizmetlerinde kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesinin (d) bendine göre İl Emniyet Müdürlüğüne 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 4  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Pamukkale ilçesi, tapunun Cankurtaran Mahallesi, 7266 ada 1 no.lu (11.030,05 m²) parselin 80,00 m²’lik kısmının “Sondaj Kuyusu” ve 7266 ada 3 no.lu (4.302,67 m²) parselin 81,32 m²’lik kısmının “İsale Hattı” olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden 5 (beş) yıl süre ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 3  Mali Konular  1  Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren itfaiye ve zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 01/01/2020 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 2  Diğer Konular  1  Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Denizli Kayak Merkezi İşbirliği Protokolü yapılmasına ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
10-01-2020
 1  Diğer Konular  1  Belediyemizin değişik birimlerinde 10 avukat, 1 sağlık memuru, 3 veteriner hekim, 70 mühendis, 7 mimar, 9 şehir plancısı, 2 programcı, 4 kimyager, 8 ekonomist, 1 sosyolog, 1 sanat tarihçisi, 65 tekniker ve 8 teknisyen’in, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 21’inci maddesi uyarınca 2020 yılında sözleşmeli statüsünde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 10/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2020 Her hakkı saklıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetidir .