Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 162004 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu Birleşim Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
18-05-2017
 559  İmar konuları  5  İlimiz Merkezefendi ilçesi sınırları içinde, tapuda Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 600 ve 601 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP-1014,113 ve UİP-886,264 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 558  İmar konuları  5  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hallaçlar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kadılar Mahallesi, 134 ada 1 no.lu parsel ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,252 PİN Numaralı imar planın onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Başkanlığının 10/04/2017 tarih ve 72 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekli ile uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 557  İmar konuları  5  Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, tapunun Kurudere Mahallesi, 209 ada içerisinde yer alan muhtelif parsellerin cephe alabilmesi için yaya yolu planlanması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,405 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 02/03/2017 tarih ve 2017/105 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu, Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 20/04/2017 tarih ve E.987470 sayılı yazısı ile Pamukkale ilçesi, Kurudere Mahallesine ait Pazargediğ mevkii, M22a18c paftada bulunan 2.755.385 m² miktarındaki 101 parsel no.lu taşınmazın 4342 sayılı Mera Kanunu’na tabii mera vasfında olduğu belirtildiğinden mera olan alanlarda imar planı yapılabilmesi için Mera Kanunu gereği İl Mera Komisyonundan vasıf değişikliğiyle ilgili karar alınması gerektiğinden değiştirerek mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki hali ile kalmasını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 556  İmar konuları  5  Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Yenice Mahallesi, tapunun 5 paftası, 8496 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı UİP-1134,14 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliği talebine ilişkin, Serinhisar Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu, mevcut ağaç dokusu ve okul alanında yapılması düşünülen mimari projeyi dikkate alarak çekme mesafelerini yeniden düzenleyerek ayrıca Yençok=13.50 metre ibaresi ekleyerek, hazırlanan imar planı değişikliği doğrultusunda değiştirerek değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 555  İmar konuları  5  Merkezefendi ilçesi, Servergazi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP:23447,1 ve UİP:23449,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Servergazi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 554  İmar konuları  5  Serinhisar Belediye Başkanlığının talebi üzerine, İlimiz Serinhisar ilçesi, Aşağı Mahallesi (tapuda Kızılhisar Mahallesi), 776 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP:10883,4 ve UİP:1134,18 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onaması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 553  İmar konuları  5  Merkezefendi ilçesi, Hisar Mahallesinde bulunan II. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP: 26429 ve UİP: 26430 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Hisar Surları koruma amaçlı imar planının onanması talebine ilişkin, Hisar Mahallesinde bulunan II. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 552  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/128 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 328 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,426 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 2017/182 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 551  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/129 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 329 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,427 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/201 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 550  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/126 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 326 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,419 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İncilipınar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/207 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 549  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/125 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 316 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,418 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/203 sayılı kararın onanması talebi ve itirazlara ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 548  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/124 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 325 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,438 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Topraklık Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/204 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 547  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 324 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,437 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Hacıkaplanlar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 2017/199 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 546  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/122 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 323 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,435 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Fatih Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 2017/183 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 545  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/121 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 322 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,434 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/205 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 544  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/120 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 315 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,423 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Mehmetçik Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 2017/186 sayılı kararın onanması talebi ve itirazlara ilişkin, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 543  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/119 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 314 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,422 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 2017/200 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 542  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/118 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 321 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,421 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 2017/184 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin, 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 541  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/117 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 313 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,436 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Fesleğen Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/206 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 540  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/116 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 312 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,429 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Aktepe Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 2017/185 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 539  İmar konuları  5  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/115 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 311 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,428 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Anafartalar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/197 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 538  İmar konuları  5  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bozburun Mahallesi, tapunun Kayaköy Mahallesi, 7961 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,262 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan notlarını Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 537  İmar konuları  5  Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, 6752 ada 30 no.lu, 6753 ada 31 no.lu, 7092 ada 11 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,16 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/149 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini, 6754 ada 1 no.lu parselde bulunan konut alanının yapı yasaklı alan içerisindeki alanının artırılmaması ve 6751 ada 1 no.lu parselde bulunan konut alanının azaltılmaması amacıyla 10 metrelik taşıt yolunu mevcut hali ile kalacak şekilde değiştirerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-05-2017
 536  İmar konuları  5  Bozkurt Belediye Başkanlığının, Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Mehmetçik Mahallesinde, Trafo Alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,13 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Bozkurt Belediye Meclisinin 01/03/2017 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu: “Trafo Alanı” olarak planlanması düşünülen “Park Alanı”nın mevcutta mezarlık olarak kullanıldığı ve halen defin işlemlerinin devam ettiği görüldüğünden değiştirerek mevcut imar planındaki hali ile kalmasını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-05-2017
 535  İmar konuları  4  Merkezefendi ilçesi, Servergazi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Servergazi koruma amaçlı imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-05-2017
 534  İmar konuları  4  Serinhisar Belediye Başkanlığının talebi üzerine, İlimiz Serinhisar ilçesi, Aşağı Mahallesi (tapuda Kızılhisar Mahallesi), 776 ada 2 parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-05-2017
 533  İmar konuları  4  Merkezefendi ilçesi, Hisar Mahallesinde bulunan II. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-05-2017
 532  Mali Konular  4  Belediyemizin 2016 yılı kesin hesabının: Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyine ilişkin, Ulaşım ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının gider bütçeleri 14 ret oya karşılık, 39 kabul oyla ve oyçokluğuyla, diğer harcama birimleri 53 kabul oyla (oybirliğiyle), Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli 53 kabul oyla (oybirliğiyle) 17/05/2017 tarihinde kabul edildi.  
16-05-2017
 531  Diğer Konular  3  Denizli ili, Buldan ilçesi’nde, yöre halkının geçim kaynağı olan kestane üretiminin devam edebilmesi ve katma değerinin yükseltilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan kestane şekeri üretim tesisini kuracak olan S.S. Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesi ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereğince en fazla 4.000 (dört bin) pay ile ortak olunmasına ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 530  Diğer Konular  3  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9 ve 11 inci maddeleri ile geçici 3 üncü maddesine istinaden Yönetmelik eklerine göre hazırlanan yukarıdaki II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan boş memur kadrosunun iptali ile III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan dolu memur kadrolarında derece değişikliklerinin yapılmasına, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 529  Diğer Konular  3  Mülkiyeti Güney Belediyesine ait, Denizli ili, Güney ilçesi, Cindere Mahallesi, 101 ada 2 no.lu (6.469,36 m²) parselin, sosyal tesis yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Belediyemiz adına bedelsiz olarak devir alınmasına, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 528  Diğer Konular  3  Sayıştay görüşü doğrultusunda hazırlanan “Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.  
16-05-2017
 527  İmar konuları  3  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih ve 476 sayılı kararıyla onaylanan 3336 ada 9 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Denizli İdare Mahkemesinin 2016/526 Esas ve 2017/738 sayılı kararı doğrultusunda iptal edilmesine yönelik Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/194 sayılı kararını Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 526  İmar konuları  3  Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/02/2017 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, 7811 ada 1 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait olan plan işlem numarasının “UİP-886,243” olarak düzeltilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 525  İmar konuları  3  Denizli ili, Kale ilçesi, Cevherpaşa Mahallesi, tapunun Kale Mahallesi, Mezarlık altı mevkii, 50L-IV-C pafta, 134 ada 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3374,8 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, Kale Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 524  İmar konuları  3  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,15 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Bozkurt ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, 50L-3A, 50L4B imar paftalarında yer alan 2598 no.lu parselin çevresi ile ilgili plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Bozkurt Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu: yola terki olan parseller ile ilgili: “1. Yeni plana göre yola terk işlemleri yapıldıktan sonra kalan yeni tapu üzerinden ruhsat talebinde bulunulduğunda: mülkiyet sahibi tarafından eski tapu (ifraz edilmemiş hali ile) miktarını dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarı üzerinden emsal, taks-kaks alanları ile çıkmalar eski parsel sınırına göre korunarak yapı ruhsatı düzenlenecektir. 2. Mevcut ruhsatlı binalara ait kazanılmış haklar, bina yıkılıncaya kadar hakkı saklı kalır.” şeklinde 2 adet plan notu eklenecek şekilde değiştirerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 523  İmar konuları  3  Bozkurt Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/02/2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-24363 plan işlem numarasıyla kayıtlı Alikurt Mahallesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili Bozkurt Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 29 sayılı kararının onanması talebine ilişkin, 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 522  İmar konuları  3  Denizli ili, Merkezefendi Belediye sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında bina derinlikleri ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,263 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 96 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 521  İmar konuları  3  Hacı Osman Nuri Kepenekoğlu Vakfının, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan Mahallesi, tapunun M21B20CD pafta, 119 ada 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,115 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliği talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 520  İmar konuları  3  Ali İhsan KARAALP ve Nurnisa KARAALP’in, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 2386 ada 5 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,103 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 519  İmar konuları  3  Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi, 182 ada 1, 2, 3, 4 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,425 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/145 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini: yapılan plan değişikliği gerekçesinin anlaşılamaması nedeniyle değiştirerek, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki hali ile kalmasını uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 518  İmar konuları  3  Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 506 ada 1 parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP:1014,114 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 517  İmar konuları  3  Denizli ili, Buldan ilçesi, Yenicekent Mahallesi, 281 ada 7 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3913,1 Plan İşlem Numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, Buldan Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 516  İmar konuları  3  Denizli ili, Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 250 ada 19-20-21-22-23-24-25-26 no.lu parsellerde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3821,10 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Buldan Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu: imar planında 24 metrelik ana ulaşım aksının daraltıldığı, komşu imar adaları ve parsellerde emsal teşkil edici nitelik taşıdığı gerekçeleri ile değiştirerek mevcut haliyle kalmasını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 515  İmar konuları  3  Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, 821 ada 3 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,19 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 11/04/2017 tarih ve 83 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 514  İmar konuları  3  Denizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 77 ada, 8 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,20 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 11/04/2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
16-05-2017
 513  İmar konuları  3  Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, 127, 129 ve 148 adalar ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-11807,5 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 11/04/2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama raporunu: Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı gösteriminde Resmi Kurum Alanı olarak belirlenen alanda yer alacak kamu kurum ve kuruluşunun adı belirtilmesi gerektiğinden söz konusu alanın İdari Hizmet Alanı olarak değiştirilmesi, yapılaşma şartı olarak E=0.70 Yençok=7.50 metre eklenmesi, ayrıca mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bulunan Park Alanlarının söz konusu plan değişikliği ile birlikte alansal olarak azalma meydana geldiğinden İdari Hizmet Alanı olarak planlanan alan ile Park Alanı arasında bulunan 3 metrelik Yaya Yolu ve Bölgesinin kaldırılarak Park Alanına dahil edilmesi şeklinde değiştirerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 16/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 512  Diğer Konular  2  Denizli ili, Buldan ilçesi yöre halkının geçim kaynağı olan kestane üretiminin devam edebilmesi ve katma değerinin yükseltilmesinde ihtiyaç duyulan kestane şekeri üretim tesisi kuracak olan S.S. Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 nci maddesi gereğince en fazla 4000 (dört bin) pay ile ortak olunması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'na yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 511  Diğer Konular  2  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9 ve 11 inci maddeleri ile geçici 3 üncü maddesi gereğince, memur kadrolarında norm fazlası kadronun iptali ve derece değişikliği yapılabilmesi için anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ekli kadro cetvellerinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 510  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Güney Belediyesine ait, Denizli ili, Güney ilçesi, Cindere Mahallesi, 101 ada 2 no.lu 6.469,36 m² taşınmazın, sosyal tesis yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Büyükşehir Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 509  Diğer Konular  2  Sayıştay görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenen “Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in, incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 508  İmar konuları  2  Denizli İdare Mahkemesinin 2016/526 Esas ve 2017/738 sayılı kararına istinaden Pamukkale Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih ve 476 sayılı kararı ile ilgili Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/194 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 507  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/128 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 328 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,426 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 2017/182 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 506  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/129 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 329 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,427 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/201 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 505  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/126 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 326 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,419 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İncilipınar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/207 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 504  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/125 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 316 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,418 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/203 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 503  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/124 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 325 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,438 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Topraklık Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/204 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 502  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 324 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,437 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Hacıkaplanlar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 2017/199 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 501  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/122 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 323 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,435 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Fatih Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 2017/183 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 500  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/121 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 322 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,434 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/205 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 499  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/120 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 315 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,423 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Mehmetçik Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 2017/186 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 498  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/119 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 314 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,422 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 2017/200 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 497  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/118 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 321 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,421 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 2017/184 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 496  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/117 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 313 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,436 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Fesleğen Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/206 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 495  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/116 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 312 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,429 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Aktepe Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 2017/185 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 494  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/115 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 311 sayılı kararı ile kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,428 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Anafartalar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/197 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 493  İmar konuları  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/02/2017 tarih, 161 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, 7811 ada 1 no.lu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait olan plan işlem numarasının meclis kararında sehven ‘UİP-886,244’ olarak yazılmış olup bu plan işlem numarasının ‘UİP-886,243’olarak düzeltilmesi hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 492  Diğer Konular  2  Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgut ÖZKAN ve Ulaşım Dairesi Başkanı Niyazi TÜRLܒnün, 23 - 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Friedrichshafen kentinde ulaşım alanında teknik incelemelerde bulunmak amacıyla görevlendirilmelerine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 491  Diğer Konular  2  Merkezi Finans İhale Birimi tarafından yürütülmekte olan Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında sunulan “Power the Revolution for Climate Action” başlıklı ve CCGS/002 referans numaralı proje kapsamında Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'ın yetkilendirilmesi hususunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 490  İmar konuları  2  Sarayköy Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Ahmetli Mahallesi, 567 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri” içinde her ölçekte planları yapmaya ve yaptırmaya, re’sen onaylamaya Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olduğundan, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunun Bakanlık onayına sunulmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesine uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine göre, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 489  İmar konuları  2  ASTÜRK Enerji Üretim Tic. A.Ş.'nin, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi, 125 ada 18, 20, 21, 23, 24, 98 no.lu parseller ile 129 ada 18 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP: 26364 Plan İşlem Numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan notlarını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 488  İmar konuları  2  Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Hisar Mahallesi, M21B17A2A pafta, 252 ada 1 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-26374,1 plan işlem numaralı plan değişikliğine ilişkin, ekli 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 487  İmar konuları  2  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,14 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Bozkurt ilçesi, Bozkurt Mahallesi, 3564 parsel ile ilgili plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Bozkurt Belediye Başkanlığının 03/05/2017 tarih 31 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 486  İmar konuları  2  Denko Uluslararası Nakliye Tekstil Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi (tapuda Çömleksaz Mahallesi), 621 ada 2 no.lu parselin geldisi olacak olan eski 267 no.lu parselin çevresi ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,102 plan işlem numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 485  İmar konuları  2  Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin, Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, tapunun M22B17A pafta, 954 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-26369 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı imar planı talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 484  İmar konuları  2  Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin, Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, tapunun M22B17A pafta, 1015 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-26368 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı imar planı talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 483  İmar konuları  2  Denizli ili, Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 265 ada 8 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3821,9 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Buldan Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarih ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 482  İmar konuları  2  Denizli ili, Çivril ilçesi, Gümüşsu Mahallesi, 389 ada 38 no.lu parselde 18. madde uygulamasının yenilenmesiyle ilgili karar alınması talebine ilişkin, Çivril ilçesi, Gümüşsu Mahallesi, 389 ada 38 no.lu parselin sınırından geçirilen düzenleme sınırına göre yeniden 18. madde uygulaması yapılmasını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 481  İmar konuları  2  Denizli ili, Çivril ilçesi, Çarşı Mahallesi, 162 ada 24 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,21 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 11/04/2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 480  İmar konuları  2  Denizli ili, Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi, 296 ada 1 parsel ve çevresi ile 395 ada 12 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1160,10 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 11/04/2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan notlarını Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 479  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Terminal Kompleksinde bulunan yüksek katlı binanın 6. katının yarısı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2015 tarih ve 996 sayılı kararı ile DESKİ Genel Müdürlüğü adına 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmiş olup, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 3409 ada, 112 no.lu parsel üzerindeki Terminal Kompleksinde bulunan yüksek katlı binanın 6. katının diğer yarısının da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak 3 (üç) yıl süre ile tahsis edilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 478  Mali Konular  2  İmar planında Ticaret Alanında kalan, Denizli ili, Tavas ilçesi, Garipköy Mahallesi, 5913 no.lu (264,00 m²) parsel ve üzerinde bulunan binanın, Belediye hizmetlerinde değerlendirilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendine göre satın alınmasına, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 477  Diğer Konular  2  Denizli ili, Çardak ilçesi, Söğüt Mahallesi, 188 ada 126 no.lu (7.532,61 m²) parselin mezarlık ve 188 ada 127 no.lu (4.754,26 m²) parselin halı saha olarak düzenlenmesi amacıyla Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre bedelsiz olarak devir alınmasına, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 476  Diğer Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 210 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan: Baklan ilçesi, Gökpınar Mahallesi, Reis Hüsamettin Tuğji Bulvarı, No:83 adresinde yer alan (5.700,00 m²) Gökpınar Parkı’nın, üzerindeki yapılar ile birlikte tasarruf ve işletmesinin Baklan Belediyesi adına devredilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
15-05-2017
 475  Diğer Konular  2  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki parklarla ilgili görev ve yetki paylaşımı konusuna ilişkin 18/04/2014 tarih ve 210 sayılı meclis kararına istinaden Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olan: Karahayıt Mahallesi, Belediye Caddesi üzerinde bulunan 125/1-4 parseldeki Belediye çevresi yeşil alanın Pamukkale Belediyesine devredilmesine, işaretle oylama neticesinde 15/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 474  Diğer Konular  1  23 - 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Friedrichshafen kentinde, ulaşım alanında teknik incelemelerde bulunmak amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanı Niyazi TÜRLÜ ve Meclis üyesi Turgut ÖZKAN'ın görevlendirilmeleri hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 473  Diğer Konular  1  Merkezi Finans İhale Birimi tarafından yürütülmekte olan Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında sunulan “Power the Revolution for Climate Action” başlıklı ve CCGS/002 referans numaralı proje kapsamında kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yetkilendirilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 472  İmar konuları  1  Kale Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen, tapunun Denizli ili, Kale ilçesi, Cevherpaşa Mahallesi, 50L-IV-C pafta, 134 ada 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 471  İmar konuları  1  Sarayköy Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Ahmetli Mahallesi, 567 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 470  İmar konuları  1  Bozkurt Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,15 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Bozkurt ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, 50I-3A, 50L4B imar paftalarında yer alan 2598 no.lu parselin çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 469  İmar konuları  1  ASTÜRK Enerji Üretim Tic. A.Ş.'nin, Baklankuyucak 125 ada 18, 20, 21, 23, 24, 98 no.lu parseller ile 129 ada 18 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 468  İmar konuları  1  Bozkurt Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/02/2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan ve askıya çıkarılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-17538,2 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Alikurt Mahallesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Bozkurt Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 29 sayılı kararının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 467  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bozburun Mahallesi, tapunun Kayaköy Mahallesi, 7961 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,262 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 466  İmar konuları  1  Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Hisar Mahallesi, M21B17A2A pafta, 252 ada, 1 no.lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 465  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 96 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi Belediye sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında bina derinlikleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,263 Plan İşlem Numaralı plan hükümlerinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 464  İmar konuları  1  Bozkurt Belediye Meclisinin 03/05/2017 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,14 plan işlem numarasıyla kayıtlı, Bozkurt ilçesi, Bozkurt Mahallesi, 3564 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 463  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 94 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bozburun Mahallesi, tapunun Kayaköy Mahallesi, 1221 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,261 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 462  İmar konuları  1  Denko Uluslararası Nakliye Tekstil Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi (tapuda Çömleksaz Mahallesi), 621 ada, 2 no.lu parselin geldisi olacak olan eski 267 no.lu parselin çevresi ile ilgili hazırlatılan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 461  İmar konuları  1  Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin, Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, 954 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 460  İmar konuları  1  Hacı Osman Nuri Kepenekoğlu Vakfı’nın: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan Mahallesi, tapunun M21B20CD pafta, 119 ada 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 459  İmar konuları  1  Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin, Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, tapunun M22B17A pafta, 1015 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 458  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/149 sayılı kararı ile kabul edilen: Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, 6752 ada 30 no.lu, 6753 ada 31 no.lu, 7092 ada 11 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,16 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 457  İmar konuları  1  Ali İhsan KARAALP ve Nurnisa KARAALP’in, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 2386 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 456  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/145 sayılı kararı ile kabul edilen: Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi, 182 ada 1, 2, 3, 4 no.lu parselleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,425 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 455  İmar konuları  1  Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 506 ada, 1 parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 454  İmar konuları  1  Buldan Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 54 sayılı kararıyla kabul edilen: Denizli ili, Buldan ilçesi, Yenicekent Mahallesi, 281 ada 7 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3913,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 453  İmar konuları  1  Buldan Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 52 sayılı kararıyla kabul edilen: Denizli ili, Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 250 ada 19-20-21-22-23-24-25-26 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3821,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 452  İmar konuları  1  Buldan Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarih ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen: Denizli ili, Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 265 ada 8 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3821,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 451  İmar konuları  1  Denizli ili, Çivril ilçesi, Gümüşsu Mahallesi, 389 ada, 38 no.lu parselde 18. madde uygulamasının yenilenmesiyle ilgili meclis kararı alınması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 450  İmar konuları  1  Baklan Belediye Başkanlığının, Denizli ili, Baklan ilçesinde, 50L-1B, 50L-1C, 50L-1D, 50L-4A, 50L-4B, 50L-4C, 50L-4D no.lu imar paftalarında hazırlanan, 06/03/2017 tarih ve 9 sayılı meclis kararıyla kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-10704,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 449  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 11/04/2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çivril ilçesi, Çarşı Mahallesi, 162 ada 24 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,21 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 448  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 11/04/2017 tarih ve 83 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, 821 ada 3 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,19 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 447  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 11/04/2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi, 296 ada 1 parsel ve çevresi ile 395 ada 12 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1160,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 446  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 11/04/2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 77 ada, 8 parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 445  İmar konuları  1  Bozkurt Belediye Başkanlığının, Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Mehmetçik Mahallesinde, Trafo alanı ile ilgili 01/03/2017 tarih ve 16 sayılı meclis kararıyla kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 444  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 11/04/2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, 127, 129 ve 148 adalar ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-11807,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 443  Mali Konular  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Kesin Hesabı ile İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İcmal Cetvellerinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 442  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Terminal Kompleksinde bulunan yüksek katlı binanın 6. katının yarısı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2015 tarih ve 996 sayılı kararı ile DESKİ Genel Müdürlüğü adına 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmiş olup, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 3409 ada, 112 no.lu parsel üzerindeki Terminal Kompleksinde bulunan yüksek katlı binanın 6. katının diğer yarısının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü adına 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 441  Diğer Konular  1  İmar planında Ticaret Alanında kalan, Denizli ili, Tavas ilçesi, Garipköy Mahallesi, 5913 no.lu 264,00 m² sahalı parsel ve üzerinde bulunan binanın, belediye hizmetlerinde değerlendirilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendine göre satın alınması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 440  Diğer Konular  1  Denizli ili, Çardak ilçesi, Söğüt Mahallesi, 188 ada 126 no.lu (7.532,61 m²) parselin mezarlık ve 188 ada 127 no.lu (4.754,26 m²) parselin halı saha olarak düzenlenmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Büyükşehir Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz devir alınması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 439  Diğer Konular  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 210 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Baklan ilçesi, Gökpınar Mahallesi, Reis Hüsamettin Tuğji Bulvarı, No:83 adresinde yer alan (5.700,00 m²) Gökpınar Parkı’nın, üzerindeki yapılar ile birlikte tasarruf ve işletmesinin, Baklan Belediyesi adına devredilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
12-05-2017
 438  Diğer Konular  1  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki parklarla ilgili görev ve yetki paylaşımı konusuna ilişkin 18/04/2014 tarih ve 210 sayılı meclis kararına istinaden Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olan Karahayıt Mahallesi, Belediye Caddesi üzerinde bulunan 125/1-4 parseldeki belediye çevresi yeşil alanın Pamukkale Belediyesine devredilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 12/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetidir .