Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 164709 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu Birleşim Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
18-07-2017
 773  İmar konuları  3  Mustafa KILIÇ'ın, tapunun Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Duacılı Mahallesi, 565-566-567 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-26904 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı imar planı talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 772  İmar konuları  3  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 7828 ada 1 ve 2 no.lu, 7829 ada 1 no.lu ve 7830 ada 1 ve 2 no.lu parsellerde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,104 ve UİP-759,453 numaralı imar planına ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 15 ret oya karşılık, 45 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 18/07/2017 tarihinde karar verildi.  
18-07-2017
 771  İmar konuları  3  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan ve Kale Mahallesi sınırları içerisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda: “Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Açısından Önlemli Alanlar” şeklinde belirtilen bölgede kalan muhtelif ada ve parseller ve çevreleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,439 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 770  İmar konuları  3  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 261 ve 262 adalar ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,448 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarih ve 2017/198 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan değişikliği açıklama raporunu değiştirerek bina kitlelerinin plan üzerine işlenmesine ve plan hükmünün kaldırılmasına karar vererek değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 769  Diğer Konular  3  İmar planında Çocuk Bahçesi Alanında kalan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı adına kayıtlı, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Bala Mahallesi, 414 ada 1 no.lu (1.426,00 m²) parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 140 ada 1 no.lu (790,00 m²) parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendine göre miktar ve bedel farkı gözetmeksizin karşılıklı başabaş takas edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 768  İmar konuları  3  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 140 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,119- UİP-886,277 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notu ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 767  Diğer Konular  3  İmar planında Çocuk Bahçesi Alanında kalan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı adına kayıtlı: Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Bala Mahallesi, 414 ada 1 no.lu (1.426,00 m²) parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 140 ada 1 no.lu (790,00 m²) parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) bendine göre miktar ve bedel farkı gözetmeksizin karşılıklı başabaş takas edilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 766  İmar konuları  3  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 140 ada 1 no.lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 765  İmar konuları  3  Denizli ili, Pamukkale ilçesi tapunun Deliktaş-Karakurt-İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ekli listede pafta, ada, parsel ve yüzölçümü bilgileri belirtilen parsellerde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına yönelik Denizli İl Toprak Koruma Kurulunun 06/07/2017 tarih ve 86/4 sayılı kararı ile tarım dışı amaçla kullanımı uygun görüldüğünden, imar planı yapılması ve Kamu Yararı Belgesi alınmak üzere dosyanın İçişleri Bakanlığına gönderilmesini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 764  İmar konuları  3  DENKİM Denizli Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin: Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, Kovanlıktepecik mevkii, tapunun M22C41C, M22C16C2A paftaları, 3200-3218-3221-3226-3227-10974 ve 347 ada 4 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-27551 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı imar planı talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 763  İmar konuları  3  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 3483 ada, 7 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,466 plan işlem numaralı ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında konuya ilişkin, 05/07/2017 tarih 2017/268 sayılı Pamukkale Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 762  Mali Konular  3  Pamukkale Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi’nin yapımında kullanılmak üzere Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü ve 75 inci maddelerine göre 1.500.000,00 TL (birmilyonbeşyüzbinTL) nakdi yardım yapılmasına ve bu konuda protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 761  Mali Konular  3  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi yapılması işine ait ihalenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince 2017 yılı için % 60, 2018 yılı için % 40 ödenek dilimleri kapsamında yapılmasına, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 760  İmar konuları  3  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan Mahallesi, 119 ada 3 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,276 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 142 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi  
18-07-2017
 759  İmar konuları  3  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-27533 Plan İşlem Numaralı, Dodurga Mahallesine ait nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 758  İmar konuları  3  Yüksel Solar Enerji A.Ş.'nin, Denizli ili, Çal ilçesi, Belevi Mahallesi, 1231, 1232 ve 1236 parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-27532 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı imar planının onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan notlarını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 757  İmar konuları  3  Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine, İlimiz Çal-Bekilli yolunun üzerinde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce revize edilen kamulaştırma planının, Çal İlçe Merkezinin imarlı kesimlerine denk gelen kısımları ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-3112,7 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliği yapılmasına ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 756  İmar konuları  3  TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünün, Denizli ili, Bozkurt İlçesi sınırları içerisinden geçen Denizliçim-Bozkurt Enerji İletim Yenileme Hattı ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP:3136,7 PİN numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan notlarını uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 755  İmar konuları  3  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 2017/114 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2017 tarih ve 408 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-17875,3 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 2017/272 sayılı kararının onanması talebi ve itirazlara ilişkin 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 1 çekimser, 15 ret oya karşılık, 42 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 18/07/2017 tarihinde karar verildi.  
18-07-2017
 754  İmar konuları  3  Baklan Belediyesinin talebi üzerine, Denizli ili, Baklan ilçesi, Gürlük Mahallesi, Okullar Caddesi ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-8953,5 PİN numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan notlarını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 753  İmar konuları  3  Denizli ili, Pamukkale ilçesi sınırları içinde, tapuda Akhan Mahallesi, 361 ada 5 no.lu parseli ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,106 plan işlem numarası ile kayıtlı ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 752  İmar konuları  3  TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünün, Denizli ili, Honaz ilçesi sınırları içerisinden geçen Denizliçim-Bozkurt Enerji İletim Yenileme Hattı ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-15965,5 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan notlarını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 751  İmar konuları  3  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 3293 ve 3294 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP:1014,118 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 750  İmar konuları  3  Denizli ili, Çivril ilçesi, Işıklı Mahallesinde bulunan 2 adet trafo alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-22341,1 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüş vermesi koşuluyla uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 749  İmar konuları  3  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 4594 ada 1 no.lu parsel ile Aktepe Mahallesi, tapunun Kurudere Mahallesi, 219 ada 3 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,446 Plan İşlem Numaralı plan değişikline ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 2017/270 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu değiştirerek Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2017 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hale getirerek, 4594 ada 1 no.lu parselde planlı ‘İlkokul Alanı’nı yeniden düzenleyerek, ayrıca Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 2017/270 sayılı kararında ‘İlkokul Alanı’ ve ‘Lise Alanı’ olarak planlanan alanlara ilişkin yapılaşma şartlarının plan üzerine işlendiği belirtilmesine rağmen işlenmediğinden dolayı yapılaşma şartları ‘E:2.00 ve TAKS:0,40'ı geçemez’ şeklinde plan üzerine işlenmesine karar vererek değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
18-07-2017
 748  İmar konuları  3  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Darıveren Mahallesinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-27524 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan revizyonuna ilişkin, hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görmesi koşuluyla uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 2863 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 18/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 747  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi tapunun Deliktaş-Karakurt-İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanda hazırlanacak planlamaya esas Kamu Yararı Kararına yönelik Belediye kararı alınması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 746  İmar konuları  2  DENKİM Denizli Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin: Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kızılhisar Mahallesi, Kovanlıktepecik mevkii, tapunun M22C41C, M22C16C2A paftaları, 3200-3218-3221-3226-3227-10974 ve 347 ada 4 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 745  İmar konuları  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 268 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 3483 ada 7 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,466 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 744  Mali Konular  2  Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisinin yapımında kullanılmak üzere Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami Yaptırma Yaşatma Derneğine 1.500.000,00 TL ödenek aktarılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 743  Mali Konular  2  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi yapılması işine ait ihalenin: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince 2017 yılı için % 60, 2018 yılı için % 40 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 742  Seçim  2  a-Ekli “Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (UTŞB) Tüzüğü”nün aynen kabulüne, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. b-Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulunda Belediyemizi temsil etmek üzere asıl üye olarak: Yusuf GÜLSEVER ve Halil AKTIM, yedek üye olarak da: Ahmet CERAY, Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere 17/07/2017 tarihinde seçilmişlerdir.  
17-07-2017
 741  Diğer Konular  2  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2016 tarih ve 1446 sayı ile Denizli Ticaret Borsasının, Çivril’de gerçekleştirilecek olan “Tarımsal Ürünler Alım-Satım ve Lisanslı Depoculuk Kompleksi” projesi için gereken altyapı ve üstyapı çalışmalarının Belediyemiz tarafından yapılması için karar alınmış olup, Avrupa Birliği projeleri kapsamında yapılması planlanan tesisin “Tarımsal Ürünler Alım-Satım ve Lisanslı Depoculuk Kompleksi” olan isminin değiştirilerek “Denizli’de Kuruyemiş ile Yağlı Tohumlar Kobilerini Geliştirme ve Kümelenme Projesi” şeklinde revize edilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 740  Diğer Konular  2  Belediyemiz makine nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7 nci maddesine göre ihtiyaç duyulan 2 adet T13 kamyonun satın alınmasına, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 739  İmar konuları  2  Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Sakarya Mahallesi, Babadağ Caddesi mevkiinde, tapunun 373 ada 24 ve 45 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-882,17 plan işlem numaralı plan değişikliğine ilişkin, 07/07/2017 tarih ve 91 sayılı Sarayköy Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 738  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi, mülga Kaleköy 267 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,6 Plan İşlem Numaralı imar planın onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 2017/269 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini, onaylanan ilave planın çevresinde bulunan ada formlarına uygun olacak şekilde plan onama sınırını yeniden düzenleyerek, değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 6 çekimser, 17 ret oya karşılık, 46 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 17/07/2017 tarihinde karar verildi.  
17-07-2017
 737  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 5528 ada 1 no.lu parselin doğusunda yer alan mevcut trafo alanı ve 5533 ada 1 no.lu parselin güneyinde yer alan park alanına trafo yeri ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,271 plan işlem numaralı plan değişikliğine ilişkin, 06/07/2017 tarih ve 138 sayılı Merkezefendi Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 736  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, M21B25B2B ve M22A21A1A pafta, 506 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,275 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 137 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 735  İmar konuları  2  Denizli ili, Beyağaç ilçesi, Geriçam Mahallesi, 5 paftasında bulunan tescil harici alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına yönelik Denizli İl Toprak Koruma Kurulunun 06/07/2017 tarih ve 86/3 sayılı kararı ile tarım dışı amaçla kullanımı uygun görüldüğünden, imar planı yapılması ve Kamu Yararı Belgesi alınmak üzere dosyanın İçişleri Bakanlığına gönderilmesini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 734  İmar konuları  2  Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, tapunun M22B17A4A-M22B17A4B pafta, 954 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,6 Plan İşlem Numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, Honaz Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 733  İmar konuları  2  Denizli ili, Honaz ilçesi, Kızılyer Mahallesi, tapunun M22B22B pafta, 1 ada 363 parsel ve 505 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,5 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Honaz Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 732  İmar konuları  2  Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, tapunun M22B17A1A-M22B17A1B pafta, 1015 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,7 Plan İşlem Numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, Honaz Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 731  İmar konuları  2  Kıvanç Gökhan MENDİLCİOĞLU’nun, tapunun Denizli ili, Güney ilçesi, Cindere Mahallesi, Kocaoğlanpınarı mevkii, L22D17B18A pafta, 181 ada 57 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-27534 Plan İşlem Numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 730  İmar konuları  2  DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Bozkurt ilçesi, İnceler Mahallesi, 6104 parsel ve 437 ada 20 parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1197,1 PİN numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 729  İmar konuları  2  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünün talebi üzerine: Tavas ilçesi, Yeni Mahallesi, 18 ada 409 no.lu parsel ile 19 ada 49 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1306,9 plan işlem numarası ile kayıtlı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 728  İmar konuları  2  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine: Kale ilçesi, Kale Mahallesi, 8 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-4391,6 plan işlem numarası ile kayıtlı plan değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin, ekli 1/2000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 727  İmar konuları  2  DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Çardak ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 236 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-27418,1 ve UİP-27419,1 plan işlem numarası ile kayıtlı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 726  İmar konuları  2  Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A18C pafta, 3770 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-23806 plan işlem numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 725  İmar konuları  2  Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A19B pafta, 1225 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-23807 plan işlem numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 74 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 724  İmar konuları  2  Denizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 57 ada 1 parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,23 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 06/06/2017 tarih ve 106 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 723  İmar konuları  2  Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A18D pafta, 3823 ve 3825 parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-23805 plan işlem numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 73 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 722  İmar konuları  2  Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi, 110 ada 429 ve 430 parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-26646 plan işlem numaralı uygulama imar planının onanması talebine ilişkin, Bozkurt Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarih ve 34 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan notlarını değiştirerek: yapılaşma koşulu E= 0.30'un E=0,05 şeklinde olmasına karar vererek değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 721  İmar konuları  2  Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli-Çameli Devlet Yolu'nun Çameli ilçesi, Yeni Mahalle kesimine ait karayolu projesi ve kamulaştırma planına uygun olarak hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, NİP-4393,4 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 720  İmar konuları  2  Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, Çameli ilçesi, Yeni Mahalle, N22c17b3c-18a4d pafta, 562 ada 1 parselde yer alan ilçe garajında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-459,25 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 719  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, M22d02b2a pafta, 1878 ada 1 no.lu parselde bulunan Rekreasyon Alanı içerisinde trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,451 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, 05/07/2017 tarih ve 2017/262 sayılı Pamukkale Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 718  İmar konuları  2  Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının: tapunun Denizli ili, Buldan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 79 ada 14 parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-15962,8 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı plan değişikliği talebine ilişkin, ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 717  Diğer Konular  2  Mülkiyeti Honaz Belediyesine ait, Denizli ili, Honaz ilçesi, Aşağıdağdere Mahallesi, 589 no.lu (3.100,00 m²) parselin, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Belediyemiz adına bedelsiz olarak devir alınmasına, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 716  Diğer Konular  2  Merkezefendi ve Pamukkale Belediyelerinin görev ve yetki alanı içerisinde bulunan cadde, bulvar ve sokakların: el-makina ile temizliği ve katı atıklarının toplanması-taşınması işi ve Belediyemiz yetki alanında bulunan cadde ve bulvarların: el-makina ile temizliği ve katı atıklarının toplanması-taşınması işi ile katı atık bertaraf tesisinin işletilmesi işinin 01/01/2018 tarihinden itibaren 30/09/2019 tarihine kadar 21 aylık süreyle ihaleye çıkılarak hizmet alımı yöntemiyle yaptırılmasına ve bu konuda protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 715  Mali Konular  2  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Çamlık Katlı Otoparkı yapılması işine ait ihalenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince 2017 yılı için % 80, 2018 yılı için % 20 ödenek dilimleri kapsamında yapılmasına, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 714  Mali Konular  2  Denizli ili sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilerine verilen öğrenim yardımının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14, 38 ve 60 ıncı maddeleri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği’ne göre: 2017-2018 eğitim-öğretim yılı döneminden başlamak üzere, lise ve dengi okullarda okuyan ve yardım talebinde bulunan 3.000 (üç bin) öğrenciye Eylül-Haziran döneminde (10 aylık) aylık 90,00 TL (doksanTL) öğrenim yardımında bulunulmasına, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 713  Diğer Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerine Ait Teşkilat Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.  
17-07-2017
 712  Diğer Konular  2  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 265 no.lu kararı ile “Başsavcı Mustafa Alper Caddesi” olarak değiştirilen Pamukkale ilçesi, Mehmetçik ve Kınıklı Mahalleleri sınırlarında yer alan Almelo Caddesi isminin “C. Başsavcısı Mustafa Alper Caddesi” olarak değiştirilmesine, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
17-07-2017
 711  Diğer Konular  2  Acıpayam Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 68 no.lu kararı ile kabul edilen: a) Acıpayam ilçesi, Çamlık ve Yukarı Mahalle sınırlarında yer alan 267 Sokağın “Dr. Tarık Nusret Caddesi”, b) Acıpayam ilçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan Milli İrade Bulvarına paralel 486 Sokağın “Şehit Osman Eray Karademir Caddesi”, c) Acıpayam ilçesi, Çamlık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İkiz Bulvarı ile Evkara Bulvarı arasında yer alan 387 Sokağın “Şehit Emin Güngör Caddesi” olarak değiştirilmesinin kabulüne, işaretle oylama neticesinde 17/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 710  Diğer Konular  1  Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin kurulmasına esas teşkil edecek olan “Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (UTŞB) Tüzüğü’nün kabulü hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesin, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 709  Diğer Konular  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2016 tarih ve 1446 sayılı kararıyla, Denizli Ticaret Borsası tarafından Çivril’de gerçekleştirilecek olan “Tarımsal Ürünler Alım-Satım ve Lisanslı Depoculuk Kompleksi” projesi için gereken altyapı ve üstyapı çalışmalarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesine göre Belediyemiz tarafından yapılması için karar alınmış olup, söz konusu tesisin isminin “Denizli’de Kuruyemiş ile Yağlı Tohumlar Kobilerini Geliştirme ve Kümelenme Projesi” şeklinde revize edilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 708  Diğer Konular  1  Belediyemiz makine nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet T13 kamyon alınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 707  İmar konuları  1  Sarayköy Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Sakarya Mahallesi, Babadağ Caddesi mevkiinde, tapunun 373 ada 24 ve 45 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-882,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 706  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 2017/269 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi, mülga Kaleköy, 267 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 705  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 138 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 5528 ada 1 no.lu parselin doğusunda yer alan mevcut trafo alanı ve 5533 ada 1 no.lu parselin güneyinde yer alan park alanına trafo yeri ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,271 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 704  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 142 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan Mahallesi, 119 ada 3 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,276 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 703  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 137 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, M21B25B2B ve M22A21A1A pafta, 506 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,275 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 702  İmar konuları  1  Denizli ili, Beyağaç ilçesi, Geriçam Mahallesi, tapunun 5 paftasında bulunan tescil harici alanda hazırlanacak planlamaya esas Kamu Yararı Kararına yönelik Belediye kararı alınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 701  İmar konuları  1  Honaz Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, tapunun M22B17A4A-M22B17A4B pafta, 954 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 700  İmar konuları  1  Honaz Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Honaz ilçesi, Kızılyer Mahallesi, tapunun M22B22B pafta, 1 ada 363 ve 505 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 699  İmar konuları  1  Honaz Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, tapunun M22B17A1A-M22B17A1B pafta, 1015 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 698  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Dodurga Mahallesine ait hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmesi hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 697  İmar konuları  1  Yüksel Solar Enerji A.Ş.'nin, Denizli ili, Çal ilçesi, Belevi Mahallesi, 1231-1232 ve 1236 parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planın onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 696  İmar konuları  1  Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine, İlimiz Çal-Bekilli Yolunun üzerinde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce revize edilen kamulaştırma planının, Çal İlçe Merkezinin imarlı kesimlerine denk gelen kısımları ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 695  İmar konuları  1  Kıvanç Gökhan MENDİLCİOĞLU’nun, Denizli ili, Güney ilçesi, Cindere Mahallesi, 181 ada 57 parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 694  İmar konuları  1  TEİAŞ'ın, Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Hamdiye Mahallesi ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 693  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 2017/114 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2017 tarih ve 408 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-17875,3 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 2017/272 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 692  İmar konuları  1  DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Bozkurt ilçesi, İnceler Mahallesi, 6104 parsel ve 437 ada 20 parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 691  İmar konuları  1  Baklan Belediyesinin talebi üzerine Denizli ili, Baklan ilçesi, Gürlük Mahallesi, Okullar Caddesi ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanmasının, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 690  İmar konuları  1  Pamukkale ilçesi sınırları içinde, tapuda Akhan Mahallesi, 361 ada 5 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 689  İmar konuları  1  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünün talebi üzerine, Tavas ilçesi, Yeni Mahalle, 18 ada 409 no.lu parsel ve 19 ada 49 no.lu parseller ve çevreleri ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 688  İmar konuları  1  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine, Kale ilçesi, Kale Mahallesi, 8 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/2000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 687  İmar konuları  1  Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2017 tarih, 559 sayılı kararı ile kabul edilen: Merkezefendi İlçesi sınırları içinde, tapuda Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 600 ve 601 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,113 ve UİP-886,264 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süreci içerisinde yapılan itirazın, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 686  İmar konuları  1  DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Çardak ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 236 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 685  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı, Hamam ve Çarşı Mahallelerinde yer alan muhtelif imar adaları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 684  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A18C pafta, 3770 parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-23806 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 683  İmar konuları  1  TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Honaz ilçesi sınırları içerisinden geçen Denizliçim-Bozkurt Enerji İletim Yenileme Hattı ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 682  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A19B pafta, 1225 parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-23807 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 681  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 06/06/2017 tarih ve 106 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 57 ada 1 parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 680  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarih ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, L23A18D pafta, 3823 ve 3825 parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-23805 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 679  İmar konuları  1  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, İmam Hatip Lisesi bitişiğinde bulunan 3293 ve 3294 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 678  İmar konuları  1  Bozkurt Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarih ve 34 sayılı kararıyla kabul edilen, Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi, 110 ada 429 ve 430 parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-26646 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 677  İmar konuları  1  Çivril ilçesi, Işıklı Mahallesi 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 676  İmar konuları  1  Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine, İlimiz Denizli-Çameli Karayolu üzerinde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce revize edilen kamulaştırma planının, Çameli ilçesi Yeni Mahallesinin imarlı kesimlerine denk gelen kısımları ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 675  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 2017/270 sayılı kararı ile kabul edilen: Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 4594 ada 1 no.lu ve Aktepe Mahallesi, tapunun Kurudere Mahallesi, 219 ada 3 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,446 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 674  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Darıveren Mahallesinde: Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 673  İmar konuları  1  Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, Çameli ilçesi, Yeni Mahalle, N22c17b3c-18a4d pafta, 562 ada 1 parselde yer alan ilçe garajında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 672  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 2017/262 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, M22d02b2a pafta, 1878 ada 1 no.lu parselde bulunan rekreasyon alanı içerisinde trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,451 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 671  İmar konuları  1  Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının, tapunun Denizli ili, Buldan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, L21C22B1A pafta, 79 ada 14 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 670  Diğer Konular  1  Mülkiyeti Honaz Belediyesine ait, Denizli ili, Honaz ilçesi, Aşağıdağdere Mahallesi, 589 no.lu (3.100,00 m²) parselin, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 669  Diğer Konular  1  Merkezefendi ve Pamukkale Belediyelerinin görev ve yetki alanı içerisinde bulunan cadde, bulvar ve sokakların el-makina ile temizliği ve katı atıklarının toplanması-taşınması işi ve Belediyemiz yetki alanında bulunan cadde ve bulvarların: el-makina ile temizliği ve katı atıklarının toplanması-taşınması işi ile katı atık bertaraf tesisinin işletilmesi işinin 01/01/2018 tarihinden itibaren 30/09/2019 tarihine kadar 21 aylık süreyle ihaleye çıkılarak hizmet alımı yöntemiyle yaptırılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 668  Mali Konular  1  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Çamlık Katlı Otoparkı işine ait ihalenin: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince 2017 yılı için % 80, 2018 yılı için % 20 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 667  Mali Konular  1  Denizli ili sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilerine verilen öğrenim yardımının: 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kaç öğrenciye ve ne kadar miktarda verileceğinin belirlenmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 666  Diğer Konular  1  Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İdari Birimlerine Ait Teşkilat Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 665  Diğer Konular  1  Pamukkale ilçesi, Mehmetçik ve Kınıklı Mahalle sınırlarında yer alan Almelo Caddesi isminin “Başsavcı Mustafa Alper Caddesi” olarak değiştirilmesine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarih ve 265 no.lu kararının, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 no.lu kararının 7. maddesi gereğince cadde ismi değiştirilmesi yönünden değerlendirilmesi hususunun, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-07-2017
 664  Diğer Konular  1  Acıpayam ilçesi, Çamlık ve Yukarı Mahalle sınırlarında yer alan 267 Sokağın “Dr. Tarık Nusret Caddesi” Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan Milli İrade Bulvarına paralel 486 Sokağın “Şehit Osman Eray Karademir Caddesi” ve Çamlık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İkiz Bulvarı ile Evkara Bulvarı arasında yer alan 387 Sokağın “Şehit Emin Güngör Caddesi” olarak değiştirilmesine ilişkin, Acıpayam Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 68 no.lu kararının, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 no.lu kararının 7. maddesi gereğince sokak ismi değiştirilmesi yönünden değerlendirilmesi hususunun, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetidir .