Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 206863 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu Birleşim Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
14-10-2019
 583  Diğer Konular  2  Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuza Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak destek verilmesi hususuna ilişkin bildirge, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.  
14-10-2019
 582  Diğer Konular  2  Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile yapılacak olan Sosyal Bilimler Liseleri XII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu için protokol imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 581  Diğer Konular  2  Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile imzalanacak olan Sosyal Bilimler Liseleri XII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu için protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 580  Diğer Konular  2  Serinhisar Belediye Meclisinin 02/08/2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen: Serinhisar ilçesi, Şair Eşref Mahallesi sınırlarında yer alan Barbaros Caddesi isminin “Baki Ekiz Caddesi” olarak değiştirilmesine ilişkin, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Türk tarihindeki yeri ve önemi nedeni ile “Barbaros Caddesi” isminin değiştirilmesini uygun görmeyen Genel İşler Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama 23 ret oya karşılık, 44 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 14/10/2019 tarihinde karar verildi.  
14-10-2019
 579  İmar konuları  2  Denizli ili, Çivril ilçesi, L23A20C2A, L23A20C2D, L23A20C1C, L23A20C4A, L23A20C4B, L23A20C4C, L23A20C4D, L23A25A2B, L23A25A2C, L23A25A3A, L23A25A3B, L23A25B1A paftaları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,46 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Çivril Belediye Meclisinin 10/05/2019 tarih ve 53 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu değiştirerek, karayolu projesine istinaden hazırlanan plan değişikliğinde eksikliklerin olduğu tespit edildiğinden projeye uygun olarak imar hatlarında ve yapılaşma düzenlerinde düzenlemelerin yapıldığı, plan değişikliği yapılmasına rağmen plan değişikliği sınırının geçirilmediği tespit edildiğinden plan değişikliği sınırının düzenlenmesini, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 11/10/2019 tarih ve E.276028 sayılı yazısına istinaden L23A20C2A-L23A25A3C-L23A253D paftalarında kalan iki adet taşıt yolunun yeterli kavşak mesafesini sağlamadığı gerekçesiyle karayolu ile bağlantısının kesilerek yaya yolu olarak dönüştürülmesini ve plan değişikliğinde planlanan toplayıcı yolun karayolu projesinde olmaması nedeniyle toplayıcı yolun kapatılarak karayolu projesine uygun hale getirilmesini, yine Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün 11/10/2019 tarih ve E.276028 yazısına istinaden plan notlarının belirlenmesine karar vererek değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 578  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 8194 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,459 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarih ve 170 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini: Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesinde “…İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır…” denildiği, ilgili maddeye istinaden Denizli İl Müftülüğünün kurum görüşü talep edildiği, Denizli İl Müftülüğünün 02/10/2019 tarih ve 612952 sayılı kurum görüşü yazısında ise “…mezkur yerde ileri bir tarihte mahallenin cami ihtiyacı hasıl olduğunda cami yapılacağından, Müftülüğümüzce mezkur yerin “Trafo Alanı” olarak kullanılması uygun görülmemektedir.” denildiğinden değiştirilerek mevcut 1/1.000 ölçekli uygulama imar planındaki haliyle kalmasını uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 577  İmar konuları  2  Muhammet Buğra Çalışkan ve Mehmet Curavcı'nın: tapunun Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 399 ada 1 no.lu parseli ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,172 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 23 ret oya karşılık, 44 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 14/10/2019 tarihinde karar verildi.  
14-10-2019
 576  Seçim  2  Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesi gereğince oluşturulacak İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu üyesi olarak görevlendirilmek üzere iki üye seçilmesine ilişkin yapılan işaretle oylama sonucunda, İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu üyeliğine: Mustafa Çoban ve Şükrü Yalçın, 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle seçilmişlerdir.  
14-10-2019
 575  Diğer Konular  2  18/04/2014 tarih ve 211 sayılı meclis kararına istinaden Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki kapsamına alınan, Albayrak Meydanı’ndan başlayıp devamında Albayrak Bulvarı, 681, 761, 1046, 1108 Sokak’ları da geçerek Üçler Bulvarı’na bağlanan, imar planında 30 ve 25 metre olarak planlanan trafik yoluna, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin (g) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (n) bendi gereğince “Alparslan Türkeş Bulvarı” isminin verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 574  Diğer Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü Dençev Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı'nın demirbaş, malzeme ve personelinin Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğüne devredilmesine ve devre ilişkin protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 573  Diğer Konular  2  Ufuk 2020 Programı Türkiye-II. Aşama Projesi kapsamında 8 Kasım 2019 tarihinde Brüksel'de düzenlenecek olan “Cities of the Future 2019 (CoF2019)” Uluslararası Proje Pazarı toplantısına katılımları için, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğünde görevli Kimyager Berna Yılmaz ve Ekonomist Pelin Aslı Özen'in, 7 - 8 Kasım 2019 tarihleri arasında görevlendirilmelerine, ulaşım (uçak) ve konaklama masraflarının belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 572  İmar konuları  2  Denizli ili, Tavas ilçesi, Altınova Mahallesi, Köyiçi mevkii, 254 ada 1, 5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-39278 Plan İşlem Numaralı imar planının onanması talebine ilişkin, Tavas Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarih ve 140 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 571  İmar konuları  2  Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Çivril ilçesi, L23A25A-L23A20C paftalarında hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-10011,14 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onaylanmasına ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 570  İmar konuları  2  Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 6021 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,469 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarih ve 190 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan değişikliği açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 569  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi sınırları içerisinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünün 380 KV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 Enerji İletim Hattı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,620 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 156 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 568  İmar konuları  2  ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin talebi üzerine, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3321 adanın güneyinde yer alan park alanı içerisindeki trafo alanı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,621 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 2019/157 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 567  İmar konuları  2  Akhan Mahallesi, 277 ada 14 parsel ve 285 ada 1 parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,615 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 2019/153 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 12 ret oya karşılık, 55 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 14/10/2019 tarihinde karar verildi.  
14-10-2019
 566  İmar konuları  2  Çetin İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, M22a21a3a-3b pafta, 7959 ada 1 no.lu parselle ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,175 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan notları ve plan değişikliği açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 565  İmar konuları  2  Gökkuşağı Otizm Vakfı’nın: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, 5566 ada 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,174 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan notlarını uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 564  İmar konuları  2  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait, tapunun Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Sırçalık Mahallesi, 1 pafta, 1545 no.lu parselle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-39469, UİP-39470 Plan İşlem Numaralı imar planının onanmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunu uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 563  İmar konuları  2  Abelya Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin: Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, Konakyolu mevkii, M22A21C1B pafta, 125 ada 3, 4 ve 5 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,473 plan işlem numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 23 ret oya karşılık, 44 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 14/10/2019 tarihinde karar verildi.  
14-10-2019
 562  İmar konuları  2  Baklan Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Baklan ilçesi, Gürlük Mahallesi, 203 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan NİP-8953,7 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 561  İmar konuları  2  TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünün, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 174 ada 4, 5, 6, 7, 8, 34, 36, 37 no.lu ve 175 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 25 no.lu parsellerde 380/154 kV Denizli Batı 380 Trafo Merkezi kurulması için “Enerji Depolama Alanı” amaçlı hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-39403 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı imar planı talebine ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 560  İmar konuları  2  Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Mehmetçik Mahallesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,25 Plan İşlem Numaralı plan revizyonunun onanması talebine ilişkin, Bozkurt Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini değiştirerek: revizyon alanının kuzeyinde konut ve park alanı olarak planlı alanda tüm cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi ve E: 1.00 yapılaşma şartlarında “Belediye Hizmet Alanı (Büyükşehir İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez)” ve “Kapalı Spor Tesis Alanı” önerilerek, daha kullanışlı yeşil alanların oluşması için park alanları yeniden planlanarak, yol hiyerarşisinin yeniden kurgulanarak, revizyon alanının doğusundaki mevcut imar planında 20 metre ve 17.50 metre genişliğindeki taşıt yollarını birbirine bağlayan 15 metre genişliğindeki taşıt yolunun ise 17.50 metre olacak şekilde değiştirilerek değiştirildiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 559  İmar konuları  2  Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi-Salihağa-Üzerlik Mahalleleri sınırları içerisinde, M22A12A4C-4D, M22A12C1C-1D-2D, M22A12D1B-2A-2B-2C paftalarda, 380 kV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 Enerji İletim Hattı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,466 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarih ve 177 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 558  İmar konuları  2  Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Hamdiye Mahallesi'nde muhtelif parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,30 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Bozkurt Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükmünü söz konusu plan değişikliğinde talep edilen yolun devamlılığının olmadığı, hali hazır haritaya göre mevcutta yapıların bulunduğu gerekçeleri ile değiştirerek mevcut imar planındaki hali ile kalmasını uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 557  İmar konuları  2  Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Mehmetçik Mahallesi ile ilgili hazırlanan NİP-3136,11 Plan İşlem Numaralı plan revizyonunun onanması talebine ilişkin, ekli 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 556  İmar konuları  2  Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler Mahallesi, 482 ada 1 no.lu parselde trafo alanı ayrılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,457 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarih ve 168 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama raporunu değiştirerek, trafo alanın planlandığı alanın yol silüetini bozduğu ve çevresindeki imar adalarının yapı yaklaşma mesafeleriyle bütünlüğünün sağlanmadığı tespit edildiğinden, trafo alanının 10 metrelik yaya yoluna cepheli kısmının yapı yaklaşma mesafesinin “3 metre”den “10 metre”ye, 7 metrelik yaya yoluna cepheli kısmının yapı yaklaşma mesafesinin “3 metre”den “5 metre”ye çıkarılmasını, yan bahçe yapı yaklaşma mesafelerinin ise 1'er metre olacak şekilde trafo alanının yeniden düzenlenmesini, ayrıca resmi kurum alanının trafo alanına cepheli yapı yaklaşma mesafelerinin de 3'er metre olacak şekilde düzenlenerek değiştirildiği şekliyle uygun gören 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 555  İmar konuları  2  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 2116 ada 17-18 parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,618 plan işlem numarasıyla kayıtlı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Pamukkale Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarih ve 2019/140 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliği açıklama raporu ve plan hükümlerini Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 554  İmar konuları  2  Acıpayam ilçesi, Aşağı Mahallesi, 913 ada 1 no.lu parselle ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,53 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğinin onanması talebine ilişkin, Acıpayam Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarih ve 79 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu Belediyesinden geldiği şekliyle uygun gören 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesine istinaden, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 553  Diğer Konular  2  İlimiz Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 6354 ada 11 no.lu (203,00 m²) parseldeki Belediyemize ait 5,00 m² hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi gereği satışının yapılmasına, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 552  Diğer Konular  2  Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete açılan ekli listede belirtilen halı sahaların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendi uyarınca ilgili ilçe belediyelerine devredilmesine ve ilgili ilçe belediyeleri ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 551  Diğer Konular  2  Belediyemiz mülkiyetinde ve/veya sorumluluğunda bulunan ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendi uyarınca ilgili ilçe belediyelerine bedelsiz devredilmesine ve ilgili ilçe belediyeleri ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 550  Diğer Konular  2  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı doğrultusunda yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında yerel hizmetlerin etkin ve kaliteli şekilde sunumuna ilişkin idari ve yönetim kapasitelerinin gelişmesine yönelik 11 - 15 Kasım 2019 tarihlerinde İspanya'ya düzenlenen teknik ziyarete, seyahat ve konaklama giderleri Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında karşılanmak üzere Genel Sekreter Mustafa Ünal'ın katılmasına, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 549  Diğer Konular  2  Denizli ili genelindeki tüm alt yapı kuruluşları, ilgili idareler ve kurumların yapacağı alt yapı çalışmalarında: şartlar, ücretler ve tarifelerin belirlenmesi ile ilgili protokollerin imzalanması hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
14-10-2019
 548  Diğer Konular  2  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41’inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesine istinaden hazırlanan, ekte sunulan Belediyemizin 2020 - 2024 Stratejik Planının: Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarih ve 546 sayılı kararıyla kabul edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 14/10/2019 tarih 547 sayılı kararıyla kabul edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerine Ait Teşkilat Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’de geçen değişikliklerin stratejik plana uyarlanarak komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, işaretle oylama neticesinde 12 çekimser oya karşılık, 55 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 14/10/2019 tarihinde karar verildi.  
14-10-2019
 547  Diğer Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerine Ait Teşkilat Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.  
14-10-2019
 546  Diğer Konular  2  Denizli Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, işaretle oylama neticesinde 14/10/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.  
11-10-2019
 545  Diğer Konular  1  18/04/2014 tarih, 211 sayılı meclis kararına istinaden büyükşehir belediyesi görev ve yetki kapsamına alınan, Albayrak Meydanı’ndan başlayıp devamında 681, 761, 1046, 1108 Sokak’ları da geçerek Üçler Bulvarı’na bağlanan, imar planında 30 ve 25 metre olarak planlanan trafik yoluna Alparslan Türkeş Bulvarı isminin verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 544  Diğer Konular  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü Dençev Denizli Çevre Kalite Laboratuvarının demirbaş, malzeme ve personelinin Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğüne devredilmesi ve devre ilişkin protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 543  Diğer Konular  1  Ufuk 2020 Programı Türkiye-II. Aşama projesi kapsamında 8 Kasım 2019 tarihinde Brüksel’de düzenlenecek olan “Cities of the Future 2019 (CoF2019)” Uluslararası Proje Pazarı toplantısına katılımları için, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğünde görevli Kimyager Berna Yılmaz ve Ekonomist Pelin Aslı Özen’in masrafları belediyemizce karşılanmak üzere, 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde görevlendirilmeleri hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 542  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 2019/155 sayılı kararı ile kabul edilen: Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığının ve Pamukkale Belediye Başkanlığının 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, revizyonu ve değişikliklerini onama yetkisinin bulunduğu alanlar içerisinde plan hükümleri ile değişen kanun ve yönetmeliklere atıfta bulunulması nedeniyle imar durumu verilmesi aşamasında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, genel plan hükmü belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,622 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 541  İmar konuları  1  Tavas Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarih ve 136 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Tavas ilçesi, Altınova Mahallesi, Köyiçi mevkii, 254 ada 1, 5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-39278 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 540  İmar konuları  1  Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Çivril ilçesi, L23a25a-L23a20c paftalarında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 539  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarih ve 190 sayılı kararı ile kabul edilen: Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 6021 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,469 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 538  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 156 sayılı kararıyla kabul edilen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,620 PİN Numaralı Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi sınırları içerisinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünün 380 KV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 Enerji İletim Hattı ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 537  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 2019/157 sayılı kararıyla kabul edilen: ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin talebi üzerine, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3321 adanın güneyinde yer alan park alanı içerisindeki trafo alanı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,621 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 536  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 2019/153 sayılı kararıyla kabul edilen: Akhan Mahallesi, 277 ada 14 parsel ve 285 ada 1 parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,615 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 535  İmar konuları  1  Çetin İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, M22a21a3a-3b pafta, 7959 ada 1 no.lu parselle ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 534  İmar konuları  1  Gökkuşağı Otizm Vakfı’nın, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, 5566 ada 4 no.lu parselde Özel Sosyal Tesis Alanı amaçlı hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 533  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait, tapunun Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Sırçalık Mahallesi, 1 pafta 1545 no.lu parselle ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 532  İmar konuları  1  Abelya Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin: tapunun Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, Konakyolu mevkii, M22A21C1B pafta, 125 ada 3, 4 ve 5 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 531  İmar konuları  1  Baklan Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Baklan ilçesi, Gürlük Mahallesi, 203 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 530  İmar konuları  1  TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünün, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 174 ada 4, 5, 6, 7, 8, 34, 36, 37 no.lu ve 175 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 25 no.lu parsellerde 380/154 kV Denizli Batı 380 Trafo Merkezi kurulması için Enerji Depolama Alanı amaçlı hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 529  İmar konuları  1  Bozkurt Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Mehmetçik Mahallesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,25 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 528  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarih ve 177 sayılı kararıyla kabul edilen: Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi-Salihağa-Üzerlik Mahalleleri sınırları içerisinde, M22A12A4C-4D, M12A12C1C-1D paftaları ve çevresinde 380 kV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 Enerji İletim Hattı ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,466 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 527  İmar konuları  1  Bozkurt Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Hamdiye Mahallesi'nde muhtelif parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,30 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 526  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarih ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Saltak Mahallesi, 258 ada 564 no.lu parsel sınırları içerisinde trafo alanı ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,458 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 525  İmar konuları  1  Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Mehmetçik Mahallesi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun onanması hususunun, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 524  İmar konuları  1  Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarih ve 168 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler Mahallesi, 482 ada 1 no.lu parselde trafo alanı ayrılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,457 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 523  İmar konuları  1  Pamukkale Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarih ve 2019/140 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 2116 ada 17-18 parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,618 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 522  İmar konuları  1  Çivril Belediye Meclisinin 06/05/2019 tarih 49 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/05/2019 tarih 250 sayılı kararı ile kabul edilen: Denizli ili, Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi, 395 ada 99 ve 158 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1160,17 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Çivril Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarih ve 79 sayılı kararının onanması talebinin, incelenmek üzere 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 521  İmar konuları  1  Acıpayam Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarih ve 79 sayılı kararıyla kabul edilen: Acıpayam ilçesi, Aşağı Mahallesi, 913 ada 1 no.lu parselle ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,53 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 520  Diğer Konular  1  İlimiz Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 6354 ada 11 no.lu (203,00 m²) parseldeki Belediyemize ait 5,00 m² hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi gereği satışının yapılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 519  Diğer Konular  1  Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete açılan ekli listedeki halı sahaların, ilgili ilçe belediyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendi uyarınca devredilmesi ve ilgili ilçe belediyeleri ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 518  Diğer Konular  1  Belediyemiz mülkiyetinde ve/veya sorumluğunda bulunan ekli listedeki taşınmazların, ilgili ilçe belediyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendi uyarınca bedelsiz devredilmesi ve ilgili ilçe belediyeleri ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 517  Diğer Konular  1  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı doğrultusunda yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında yerel hizmetlerin etkin ve kaliteli şekilde sunumuna ilişkin idari ve yönetim kapasitelerinin gelişmesine yönelik 11 – 15 Kasım 2019 tarihlerinde İspanya’ya düzenlenen teknik ziyarete Genel Sekreter Mustafa Ünal’ın katılması hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 516  Diğer Konular  1  Denizli ili genelindeki tüm altyapı kuruluşları, ilgili idareler ve kurumların yapacağı altyapı çalışmalarında: şartlar, ücretler ve tarifelerin belirlenmesi, bu hususlarla ilgili protokollerin imzalanması hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 515  Diğer Konular  1  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41’inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesine istinaden hazırlanan Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Plan taslağının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 514  Diğer Konular  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11-10-2019
 513  Diğer Konular  1  Denizli Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının, incelenmek üzere Genel İşler Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 11/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2019 Her hakkı saklıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetidir .